user_mobilelogo

 

  
 
 
 

 
 

Χαιρετισμός

 
Με ιδιαίτερη χαρά έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου στην Προνοσοκομειακή και Επείγουσα Φροντίδα Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, στο ξενοδοχείο Αμαρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2020.
 
Στο 4ο Συνέδριο του ΚΣΕΠΑ φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε την δύναμη της γνώσης ως κινητήριος μοχλός στις δύσκολες επιλογές της επείγουσας αντιμετώπισης αλλά και να συζητήσουμε από κοινού τις λύσεις που θα ανεβάσουν τη χώρα μας σε μεγαλύτερα επίπεδα προσφοράς και ποιότητας.

Ένας από τους φετινούς στόχους μας είναι και η επιβράβευση και προώθηση της αριστείας στην Προνοσοκομειακή και Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Γι’ αυτό το διοικητικό συμβούλιο του ΚΣΕΠΑ αποφάσισε να απονείμει Βραβεία Αριστείας στην Προνοσοκομειακή και Επείγουσα Φροντίδα Υγείας, κάτι το όποιο θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στη Χώρα μας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ολόκληρη την ομάδα που ασχολείται με την προνοσοκομειακή και επείγουσα αντιμετώπιση που περιλαμβάνει ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες, οδηγούς ασθενοφόρων, φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών, εθελοντές, έχοντας ως κύριο στόχο την αναγκαία συνεχιζόμενη εκπαίδευση κι ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας μέσα σε ένα περιβάλλον εξελισσόμενης γνώσης.

Σας προσκαλούμε λοιπόν, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, να συμμετάσχετε στις Εργασίες του Συνεδρίου, όπου εκλεκτοί συνάδελφοι θα αναλύσουν ποικίλα επίκαιρα θέματα μέσα από στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, κλινικά εργαστήρια και φυσικά να συμβάλετε κι εσείς ο καθένας ξεχωριστά στο επιστημονικό πρόγραμμα μέσω της υποβολής και της παρουσίασης των εργασιών σας, της προσωπικής σας έρευνας, κλινικής εμπειρίας αλλά και να συμβάλετε με την ψήφο σας, στην επιλογή των αρίστων.Σας περιμένουμε λοιπόν όλους σε μια συνάντηση επιστημονικού προβληματισμού αλλά και επιβράβευσης των επαγγελματιών υγείας που δίνουν κάτι παραπάνω από την ψυχή τους στην αντιμετώπιση των επείγουσων καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Π.Α Δρ. Χρυσούλλα Κυριάκου

Ο Προέδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ριάνα Κωνσταντίνου

 

I. Εγγραφή

Εγγραφή έως 2/2/2020 Εγγραφή μετά την  2/2/2020

Ιατροί, Νοσηλευτές, Διασώστες, Οδηγοί Ασθενοφόρων,

Πληρώματα Ασθενοφόρου, Εθελοντές, Πυροσβέστες

50 100
Φοιτητές 30 80

*Αιτήσεις για Συμμετοχή στα κλινικά εργαστήρια θα γίνονται αποδεχτές με εγγραφή στο Συνέδριο και επιπρόσθετο κόστος 20 για κάθε εργαστήριο. (Εγγραφές για τα κλινικά εργαστήρια μετά τις 15η Φεβρουαρίου δεν θα γίνονται αποδεχτές).

 

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση ΕπιστημονικούΠρογράμματος
 • ΠαρακολούθησηΈκθεσηςΙατρικούΕξοπλισμού
 • ΥλικόΣυνεδρίου
 • ΠιστοποιητικόΣυμμετοχής
 • Συμμετοχήσταδιαλείμματαγιακαφέ

 

 

II. Τρόποι πληρωμής

 

Η πληρωμή της Συμμετοχής μπορεί να γίνει με:

 • Απευθείαςπληρωμήστουςκατάτόπουςταμίες
 • Στηγραμματείατουσυνεδρίου
 • ΠληρωμήμεκατάθεσηστολογαριασμότουΚ.Σ.Ε.Π.Α
 • Τραπεζικό έμβασμα στην Τράπεζα Κύπρου, σε διαταγή:

Κ.Σ.Ε.Π.Α

Αριθμός Λογαριασμού: 357005506463

Αριθμός ΙΒΑΝ: CY74 0020 0195 0000 3570 0550 6463 BIC: BCYP CY2N

 

*Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε όπως αποστέλλετε μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής και αντίγραφο του καταθετηρίου, προς ταυτοποίηση της συναλλαγής.

Πολιτική Ακυρώσεων: Τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Εγγραφές κατά την διάρκεια του Συνεδρίου: Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος γι αυτό και εγγραφές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις.

 

III. Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν, σε ειδικές συνεδριάσεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής και Αναρτημένης Ανακοίνωσης, παρακαλούνται να υποβάλουν περίληψη με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου, ksepa.cy@hotmail.com.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα γνωστοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2019. Για να υποβληθεί η εργασία σας στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Το περιεχόμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250λέξεις.

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

Τίτλος:

Ο τίτλος θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα.

Συγγραφείς:

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναγράφονται με τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανιστούν, θα πρέπει να αναφέρεται ολόκληρο το επίθετο και το πρώτο γράμμα του ονόματος τους, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

Προέλευση:

Θα πρέπει να αναφέρεται το ίδρυμα ή ο φορέας όπου απασχολούνται οι συγγραφείς.

Δομή:

Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους, ως:

 • Εισαγωγή /Σκοπός
 • Υλικό &Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εργασιών, όπως και τα στοιχεία των αντίστοιχων ομιλητών που θα συμπεριληφθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Εκτός από τις συνεδρίες που θα αφορούν την παρουσίαση των εργασιών, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και αρκετές στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις αλλά και κλινικά εργαστήρια που θα προσφερθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες και θα καλύπτουν ενδιαφέρουσες πτυχές της Προνοσοκομειακής και Επείγουσας Φροντίδας υγείας, όπως οι παρακάτω:

 • Έγκαυμα:Βασικέςαρχέςπρονοσοκομειακήςφροντίδας
 • Επείγουσες παιδιατρικέςκαταστάσεις
 • Προνοσοκομειακή διαχείριση βίαιουασθενούς
 • Προνοσοκομειακήαντιμετώπισηχρηστώνεξαρτησιογόνωνουσιών
 • Διαχείριση Μαζικών ΑπωλειώνΥγείας
 • Προνοσοκομειακή αντιμετώπισηπολυτραυματία
 • Επείγουσα αντιμετώπιση καρδιολογικώνκαταστάσεων
 • Επείγουσα μαιευτική γυναικολογία
 • Επείγουσα αντιμετώπιση παθολογικώνκαταστάσεων
 • Διάσωσηκάτωαπόμηφυσιολογικέςσυνθήκες
 • Επείγουσα ορθοπεδικήαντιμετώπιση

IV. Οργάνωση

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ

Όνομα - Επίθετο Νοσοκομείο - Τμήμα
Μαίρη Κυριάκου Γ.Ν Λευκωσίας
Κωνσταντίνος Γεωργίου Γ.Ν Λευκωσίας - ΤΑΕΠ
Σύλβια Πιτσιλίδου Γ.Ν Λευκωσίας - ΤΑΕΠ
Γιώργος Γεωργίου Γ.Ν Λεμεσού - ΤΑΕΠ
Έλενα Χριστοδούλου Γ.Ν Λεμεσού - ΤΑΕΠ
Κατερίνα Κατσαρού Υπηρεσία Ασθενοφόρων
Φωτεινή χαρή Γ.Ν Λάρνακας – ΤΑΕΠ
Μιχάλης Λάμπρου Γ.Ν Λάρνακας – ΤΑΕΠ
Θεοδόσης Θεοδοσίου Γ.Ν Λάρνακας - ΤΑΕΠ
Έλενα Ευαγγελίδου Γ.Ν Λάρνακας - ΤΑΕΠ
Ηλίας Ηλία Γ.Ν Αμμοχώστου - ΤΑΕΠ
Αντρέας Τουμάζου Γ.Ν Αμμοχώστου - ΤΑΕΠ
Δέσπω Μιχαήλ Γ.Ν Πάφου- ΤΑΕΠ
Δόμνα Μαυρικίου Γ.Ν Πάφου – ΤΑΕΠ
Γιώργος Σάββα Ν. Πόλης - ΤΑΕΠ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Σ.Ε.Π.Α

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Χρυσούλλα Κυριάκου 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Aνδρέας Νικολάου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Ριάνα Κωνσταντίνου

ΤΑΜΙΑΣ- Μιχάλης Λάμπρου

 ΜΕΛΟΣ- Γιώργος Σάββα

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ριάνα Κωνσταντίνου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Αντρέας Νικολάου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Εφροσύνη Ματθαιάκη

ΤΑΜΙΑΣ - Μιχάλης Λάμπρου

ΜΕΛΗ - Γιώργος Σάββα, Χρυσούλλα Κυριάκου Ευφροσύνη Ματθαιάκη, Νίκος Δασκαλάκης, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Μαίρη Κυριάκου, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Σύλβια Πιτσιλίδου, Μαρία Ιωάννου, Χαρά Ανδρέου, Έλενα Χριστοδούλου, Μιχάλης Λάμπρου, Ευριπίδης Κνέκνας, Μιχάλης Αρέστη, Δέσπω Μιχαήλ, Γιώργος Χαριλάου, Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Σάββα,Θεοδόσης Θεοδοσίου, Ηλίας Ηλία, Σπύρος Σπύρου, Στέφανος Γερολέμου, Ανδρέας Τουμάζου, Σωτήρης χ΄΄Ανέστης, Έλενα Ευαγγελίδου, Χρήστος Τσιάρλης, Μυρτώ Φάντη, Μιχάλης Μαρκάκης  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Χρυσούλλα Κυριάκου

ΜΕΛΗ - Αγγελική Μούζαρου, Έμιλη Κούμα, Φωτεινή Χαρή, Χρήστος Τσιάρλης

V. ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Η συμμετοχή σε κάθε κλινικό εργαστήριο στοιχίζει 20 ευρώ

Η προεγγραφή για τα κλινικά εργαστήρια θεωρείται απαραίτητη και ΔΕΝ θα γίνονται εγγραφές κατά την διάρκεια του συνεδρίου.

Προεγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 2 /2/2020

 • Χρήση Υπερήχου σε επείγουσες καταστάσεις
 • Αυτοάμυνα σε Επαγγελματίες Υγείας
 • Αντιμετώπιση Δύσκολου Αεραγωγού
 • Επικοινωνία με Νοηματική στην επείγουσα αντιμετώπιση


 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν το 4ο Συνέδριο Προνοσοκομειακής και Επείγουσας Αντιμετώπισης θα χορηγηθούν ώρες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής καθώς και μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

 

 

 

Επικοινωνία

ΚΣΕΠΑ ΚΥΠΡΟΣ

 

14ος Δρόμος, Ν.65

Τ.Κ: 4620

ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ

95140143

KSEPA-TwitterKSEPA-Mailfacebook-icon